Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (166 days 19 hrs 51 min 29 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/10/31

BrowserĐếm
Firefox 56.017865.0%
Google Chrome 60.4.3112.120238.4%
Google Chrome 61.0.3163.100217.7%
Google Chrome 52.0.2743.11682.9%
Google Chrome 62.0.3202.7541.5%
Google Chrome 49.0.2623.11231.1%
Google Chrome 61.0.3163.9831.1%
Google Chrome 62.0.3202.6231.1%
Google Chrome 62.0.3202.7320.7%
Google Chrome 38.0.2125.10210.4%
Google Chrome 40.0.2214.8910.4%
Google Chrome 55.0.2883.9110.4%
Google Chrome 56.0.2924.8710.4%
Google Chrome 58.0.3029.11010.4%
Google Chrome 58.0.3029.8110.4%
Google Chrome 58.0.3029.8310.4%
Google Chrome 59.0.3071.9210.4%
Safari 604.172.6%
Safari 533.320.7%
Safari 534.3420.7%
Safari 538.120.7%
Safari 600.1.410.4%
Safari 602.110.4%
Unknown51.8%
Googlebot-Image 1.010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats