Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (101 days 18 hrs 8 min 6 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/10/23

BrowserĐếm
Google Chrome 61.0.3163.1009233.8%
Google Chrome 60.4.3112.1205419.9%
Google Chrome 62.0.3202.62238.5%
Google Chrome 61.0.3163.9851.8%
Google Chrome 48.0.2564.9531.1%
Google Chrome 40.0.2214.8910.4%
Google Chrome 50.0.2661.10210.4%
Firefox 56.07828.7%
Safari 534.3041.5%
Safari 601.131.1%
Safari 600.1.410.4%
Safari 602.110.4%
Safari 8536.2510.4%
Safari 9537.5310.4%
MSIE 9.031.1%
Opera 9.8010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats