Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (166 days 18 hrs 43 min 41 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/10/17

BrowserĐếm
Google Chrome 60.4.3112.12011031.7%
Google Chrome 61.0.3163.10010831.1%
Google Chrome 61.0.3163.98144.0%
Google Chrome 49.0.2623.11230.9%
Google Chrome 43.0.2357.14620.6%
Google Chrome 23.0.1271.9510.3%
Google Chrome 34.0.1847.7610.3%
Google Chrome 40.0.2214.8910.3%
Google Chrome 50.3.2661.15410.3%
Google Chrome 51.0.2704.10610.3%
Google Chrome 55.0.2883.8710.3%
Google Chrome 58.0.3029.11010.3%
Firefox 56.06017.3%
Firefox 40.110.3%
Safari 602.1267.5%
Safari 604.192.6%
Safari 533.310.3%
Safari 534.3410.3%
Safari 53710.3%
MSIE 9.020.6%
MSIE 8.010.3%
Opera 9.8010.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats