Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (165 days 11 hrs 42 min 11 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/10/16

BrowserĐếm
Google Chrome 61.0.3163.10012448.4%
Google Chrome 60.4.3112.1202911.3%
Google Chrome 61.0.3163.9893.5%
Google Chrome 23.0.1271.9541.6%
Google Chrome 49.0.2623.11231.2%
Google Chrome 40.0.2214.8910.4%
Google Chrome 50.0.2661.10210.4%
Google Chrome 50.0.2661.9410.4%
Google Chrome 50.3.2661.15410.4%
Google Chrome 55.0.2883.8710.4%
Google Chrome 60.0.3112.11610.4%
Firefox 56.05621.9%
Firefox 50.020.8%
Firefox 54.010.4%
Safari 604.1145.5%
Safari 534.3041.6%
Safari 602.120.8%
Safari 601.110.4%
MSIE 9.010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats