Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (159 days 15 hrs 33 min 4 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/10/13

BrowserĐếm
Google Chrome 61.0.3163.10011547.9%
Google Chrome 60.4.3112.1203112.9%
Google Chrome 61.0.3163.9852.1%
Google Chrome 36.0.1985.13510.4%
Google Chrome 40.0.2214.8910.4%
Google Chrome 45.2.2454.10910.4%
Google Chrome 50.0.2661.10210.4%
Google Chrome 51.0.2704.10610.4%
Google Chrome 52.0.2743.11610.4%
Google Chrome 55.0.2883.8710.4%
Google Chrome 58.0.3029.8110.4%
Firefox 56.06727.9%
Firefox 40.110.4%
Safari 534.3420.8%
Safari 602.120.8%
Safari 53710.4%
Safari 600.1.410.4%
Safari 8536.2510.4%
MSIE 10.020.8%
MSIE 9.010.4%
Netscape 5.010.4%
Unknown10.4%
Konqueror 3.510.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats