Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (101 days 18 hrs 8 min 3 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/10/04

BrowserĐếm
Google Chrome 61.0.3163.1005823.8%
Google Chrome 49.2.2623.116187.4%
Google Chrome 60.4.3112.120177.0%
Google Chrome 46.0.2490.76124.9%
Google Chrome 60.4.3112.10483.3%
Google Chrome 50.3.2661.15441.6%
Google Chrome 55.0.2883.8741.6%
Google Chrome 55.4.2883.12041.6%
Google Chrome 61.0.3163.7941.6%
Google Chrome 59.0.3071.12531.2%
Google Chrome 45.0.2454.10120.8%
Google Chrome 53.0.2785.14320.8%
Google Chrome 30.0.0.010.4%
Google Chrome 35.0.1916.15710.4%
Google Chrome 41.0.2272.11810.4%
Google Chrome 50.0.2661.10210.4%
Google Chrome 54.0.2840.8510.4%
Google Chrome 58.0.3029.8110.4%
Google Chrome 61.0.3163.9810.4%
Firefox 55.07631.1%
Firefox 56.010.4%
Safari 602.1114.5%
Safari 533.320.8%
Safari 534.3420.8%
Safari 538.120.8%
Safari 534.3010.4%
Safari 53710.4%
Safari 601.110.4%
Safari 7534.48.310.4%
Googlebot-Image 1.020.8%
MSIE 9.010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats