Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 08:34:30 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 08:34:31

2017/09/11

BrowserĐếm
Google Chrome 60.0.3112.1136837.6%
Google Chrome 60.4.3112.104137.2%
Google Chrome 55.4.2883.12063.3%
Google Chrome 58.0.3029.11031.7%
Google Chrome 60.0.3112.10121.1%
Google Chrome 35.0.1916.13810.6%
Google Chrome 47.0.2526.11110.6%
Google Chrome 47.2.2526.13710.6%
Google Chrome 49.0.2623.11210.6%
Google Chrome 50.0.2661.10210.6%
Google Chrome 51.0.2704.7910.6%
Google Chrome 60.0.3112.11610.6%
Firefox 55.05128.2%
Netscape 5.0126.6%
Safari 602.142.2%
Safari 53731.7%
Safari 601.110.6%
Safari 8536.2510.6%
MSIE 9.063.3%
MSIE 10.021.1%
Unknown21.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats