Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (165 days 11 hrs 22 min 58 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/04/24

BrowserĐếm
Google Chrome 57.0.2987.13314936.2%
Google Chrome 58.0.3029.819422.8%
Google Chrome 55.4.2883.1207718.7%
Google Chrome 57.0.2987.132112.7%
Google Chrome 43.0.2357.9361.5%
Google Chrome 44.0.2403.13320.5%
Google Chrome 33.0.0.010.2%
Google Chrome 34.0.1847.13110.2%
Google Chrome 38.0.2125.10210.2%
Google Chrome 46.2.2490.9810.2%
Google Chrome 47.0.2526.10810.2%
Google Chrome 48.0.2564.11610.2%
Google Chrome 5.0.375.8610.2%
Google Chrome 52.0.2743.11610.2%
Firefox 53.04510.9%
Safari 534.3081.9%
Safari 601.120.5%
Safari 53710.2%
Safari 602.110.2%
MSIE 10.041.0%
MSIE 8.010.2%
MSIE 9.010.2%
Opera 9.8010.2%
Unknown10.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats