Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 06:42:16 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 06:42:16

2017/01/20

BrowserĐếm
Google Chrome 55.0.2883.9110831.3%
Google Chrome 55.0.2883.878624.9%
Google Chrome 54.4.2840.136308.7%
Google Chrome 50.3.2661.150164.6%
Google Chrome 54.0.2840.6872.0%
Google Chrome 55.0.2883.9541.2%
Google Chrome 49.0.2623.11230.9%
Google Chrome 41.0.2272.10710.3%
Google Chrome 43.0.2357.14610.3%
Google Chrome 45.0.2454.10110.3%
Google Chrome 45.0.2454.9310.3%
Google Chrome 46.2.2490.9810.3%
Google Chrome 52.3.2743.13810.3%
Google Chrome 54.0.2840.9910.3%
Firefox 50.05816.8%
MSIE 7.041.2%
MSIE 6.030.9%
MSIE 8.030.9%
MSIE 9.010.3%
Opera 9.8092.6%
Safari 537.3630.9%
Safari 537.75.1410.3%
Konqueror 3.510.3%
Unknown10.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats