Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (159 days 11 hrs 4 min 27 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/01/19

BrowserĐếm
Google Chrome 55.0.2883.8713435.4%
Google Chrome 54.4.2840.1365715.0%
Google Chrome 54.0.2840.6882.1%
Google Chrome 55.0.2883.9182.1%
Google Chrome 52.3.2743.12861.6%
Google Chrome 44.0.2403.13320.5%
Google Chrome 52.3.2743.13820.5%
Google Chrome 28.0.1500.9410.3%
Google Chrome 45.0.2454.9310.3%
Google Chrome 51.0.2704.7910.3%
Google Chrome 52.0.2743.11610.3%
Google Chrome 55.0.2883.9510.3%
Firefox 50.014237.5%
Safari 537.3641.1%
Safari 600.1.420.5%
Safari 534.3010.3%
Safari 9537.5310.3%
MSIE 10.030.8%
MSIE 8.010.3%
Opera 9.8020.5%
Unknown10.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats