Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (162 days 8 hrs 17 min 55 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/08

BrowserĐếm
Google Chrome 45.2.2454.10912228.4%
Google Chrome 46.0.2490.804410.3%
Google Chrome 46.0.2490.76153.5%
Google Chrome 45.0.2454.10181.9%
Google Chrome 31.0.1650.6561.4%
Google Chrome 35.0.1916.15761.4%
Google Chrome 9.0.59751.2%
Google Chrome 28.0.1500.9420.5%
Google Chrome 35.0.1916.15320.5%
Google Chrome 41.0.2228.020.5%
Google Chrome 48.0.2558.020.5%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 33.0.1750.510.2%
Google Chrome 40.0.2214.9310.2%
Google Chrome 44.0.2403.13010.2%
Google Chrome 44.0.2403.15710.2%
Google Chrome 48.0.2557.010.2%
Firefox 42.013130.5%
Firefox 34.040.9%
Firefox 39.040.9%
Firefox 41.020.5%
Mozilla 11.0337.7%
Safari 600.1.4102.3%
Safari 8536.2540.9%
Safari 534.3020.5%
Safari 534.3410.2%
Safari 53710.2%
Opera 9.80102.3%
MSIE 10.020.5%
MSIE 8.020.5%
MSIE 7.010.2%
MSIE 9.010.2%
Unknown10.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats