Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (166 days 17 hrs 57 min 47 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/05

BrowserĐếm
Firefox 41.014526.2%
Firefox 42.013524.4%
Firefox 39.061.1%
Firefox 34.040.7%
Firefox 40.040.7%
Firefox 20.010.2%
Firefox 38.010.2%
Firefox 40.110.2%
Google Chrome 45.2.2454.1099316.8%
Google Chrome 46.0.2490.808815.9%
Google Chrome 46.0.2490.7661.1%
Google Chrome 44.0.2403.12530.5%
Google Chrome 48.0.2554.030.5%
Google Chrome 9.0.59730.5%
Google Chrome 40.0.2214.11420.4%
Google Chrome 42.0.2311.15220.4%
Google Chrome 45.0.2454.10120.4%
Google Chrome 10.0.648.20410.2%
Google Chrome 21.0.1180.8910.2%
Google Chrome 23.0.1271.9710.2%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 32.0.1700.7610.2%
Google Chrome 34.0.1847.11610.2%
Google Chrome 40.0.2214.11510.2%
Google Chrome 40.0.2214.2810.2%
Google Chrome 41.0.2228.010.2%
Google Chrome 43.0.2357.13410.2%
Google Chrome 44.2.2403.17510.2%
Google Chrome 45.0.2454.8510.2%
Opera 9.80132.3%
Mozilla 11.0112.0%
Unknown71.3%
Safari 53720.4%
Safari 533.110.2%
Safari 534.2410.2%
Safari 600.1.410.2%
MSIE 8.020.4%
MSIE 9.020.4%
MSIE 6.010.2%
Netscape 5.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats