Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (103 days 10 hrs 47 min 11 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/17

BrowserĐếm
Firefox 35.013520.3%
Firefox 31.012418.6%
Firefox 36.0598.9%
Firefox 34.0274.1%
Firefox 3.6.810.2%
Google Chrome 39.0.2171.998913.4%
Google Chrome 39.0.2171.95649.6%
Google Chrome 39.0.2171.98223.3%
Google Chrome 30.0.1599.101121.8%
Google Chrome 9.0.597121.8%
Google Chrome 37.0.2062.103111.7%
Google Chrome 38.0.2125.11171.1%
Google Chrome 38.0.2125.10160.9%
Google Chrome 36.0.1985.14330.5%
Google Chrome 18.0.1025.16610.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 32.0.1700.7610.2%
Google Chrome 38.0.2125.10410.2%
Google Chrome 39.0.2171.6510.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
MSIE 8.0304.5%
MSIE 5.520.3%
MSIE 10.010.2%
Safari 534.30152.3%
Safari 9537.53132.0%
Safari 600.1.420.3%
Safari 537.35+10.2%
Netscape 5.071.1%
Unknown71.1%
Mozilla 11.050.8%
Opera 9.8020.3%
NetFront 3.510.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats