Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (165 days 7 hrs 38 min 44 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/15

BrowserĐếm
Firefox 35.026247.0%
Firefox 34.0254.5%
Firefox 26.0101.8%
Firefox 3.6.820.4%
Google Chrome 39.0.2171.959316.7%
Google Chrome 39.0.2171.986812.2%
Google Chrome 39.0.2171.99244.3%
Google Chrome 38.0.2125.111203.6%
Google Chrome 39.0.2171.7140.7%
Google Chrome 37.0.2062.12430.5%
Google Chrome 28.0.1500.9420.4%
Google Chrome 30.0.0.020.4%
Google Chrome 33.0.1750.15420.4%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 9.0.59720.4%
Google Chrome 25.0.1364.17210.2%
Safari 9537.5350.9%
Safari 600.1.430.5%
Safari 420+10.2%
Safari 533.110.2%
Safari 534.3010.2%
Unknown91.6%
Mozilla 11.061.1%
MSIE 8.040.7%
MSIE 5.520.4%
Opera 9.8030.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats