Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (165 days 6 hrs 43 min 57 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/01/03

BrowserĐếm
Firefox 34.018637.1%
Firefox 35.0387.6%
Firefox 30.081.6%
Firefox 3.6.820.4%
Firefox 37.010.2%
Google Chrome 39.0.2171.9513426.7%
Google Chrome 9.0.597255.0%
Google Chrome 38.0.2125.101132.6%
Google Chrome 37.0.2062.120112.2%
Google Chrome 40.0.2214.4540.8%
Google Chrome 39.0.2171.9830.6%
Google Chrome 30.0.1599.8220.4%
Google Chrome 36.0.1985.14320.4%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 34.0.1847.13110.2%
Google Chrome 38.0.2125.11410.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Safari 533.191.8%
Safari 534.3081.6%
Safari 600.1.430.6%
Safari 9537.5320.4%
Safari 53710.2%
Safari 8536.2510.2%
Mozilla 11.0132.6%
Opera 9.80102.0%
Netscape 5.0102.0%
MSIE 10.051.0%
MSIE 8.020.4%
Unknown20.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats