Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 06:53:48 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 06:53:49

2015/01/01

BrowserĐếm
Google Chrome 39.0.2171.9522140.6%
Google Chrome 36.0.1985.149407.3%
Google Chrome 9.0.597122.2%
Google Chrome 36.0.1985.14340.7%
Google Chrome 28.0.1500.9420.4%
Google Chrome 28.0.1500.9910.2%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Google Chrome 33.0.1750.13610.2%
Google Chrome 35.0.1916.14110.2%
Google Chrome 36.0.1985.14410.2%
Google Chrome 38.0.2125.12210.2%
Google Chrome 39.0.2171.9310.2%
Firefox 34.014626.8%
Firefox 35.07012.8%
Firefox 3.6.840.7%
Firefox 16.020.4%
Firefox 15.010.2%
Firefox 29.010.2%
MSIE 10.071.3%
MSIE 8.020.4%
MSIE 9.020.4%
Opera 9.80101.8%
Unknown40.7%
Safari 533.110.2%
Safari 534.3010.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 9537.5310.2%
Netscape 5.040.7%
Mozilla 11.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats