Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 06:30:07 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 06:30:08

2011/01/30

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1337040.2%
Firefox 3.6.10171.8%
Firefox 3.5.1680.9%
Firefox 4.0b1070.8%
Firefox 4.0b940.4%
Firefox 3.0.1030.3%
Firefox 3.0.1930.3%
Firefox 3.6.1220.2%
Firefox 3.6.220.2%
Firefox 3.6.620.2%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.010.1%
Firefox 3.5.1010.1%
Firefox 3.5.910.1%
Firefox 3.610.1%
Firefox 3.6.810.1%
Firefox 3.6.910.1%
Firefox 4.0b810.1%
MSIE 8.012013.0%
MSIE 6.0737.9%
MSIE 7.0505.4%
Google Chrome 8.0.552.23710711.6%
Google Chrome 10.0.648.610.1%
Opera 9.80596.4%
Unknown384.1%
Safari 525.13232.5%
Safari 41320.2%
Safari 420+20.2%
Safari 530.1720.2%
K-Meleon 1.6.0101.1%
Netscape 5.070.8%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats