Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 12:01:53 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 12:01:53

2011/01/21

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1375647.0%
Firefox 3.6.101016.3%
Firefox 3.6.12201.2%
Firefox 3.6.3171.1%
Firefox 3.6.8171.1%
Firefox 3.6110.7%
Firefox 4.0b10pre100.6%
Firefox 3.5.1690.6%
Firefox 3.5.580.5%
Firefox 3.6.660.4%
Firefox 4.0b660.4%
Firefox 3.0.1940.2%
Firefox 4.0b930.2%
Firefox 1.5.0.310.1%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.0.1010.1%
Firefox 3.5.710.1%
Google Chrome 8.0.552.23719211.9%
Google Chrome 9.0.597.19150.9%
Google Chrome 8.0.552.224110.7%
Google Chrome 9.0.597.67100.6%
Google Chrome 3.0.195.2160.4%
Google Chrome 7.0.517.4110.1%
MSIE 8.01106.8%
MSIE 6.0392.4%
MSIE 7.0281.7%
MSIE 9.0181.1%
Opera 9.80885.5%
Opera 9.64261.6%
Unknown523.2%
Safari 525.13221.4%
Safari 420+20.1%
Safari 6533.18.520.1%
Safari 530.1710.1%
Safari 533.19.410.1%
Netscape 5.0130.8%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats