Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 03:56:25 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 03:56:25

2011/01/18

BrowserĐếm
Firefox 3.6.1358043.9%
Firefox 3.6.8403.0%
Firefox 3.6.10262.0%
Firefox 3.5.16171.3%
Firefox 3.5.3151.1%
Firefox 3.6.9151.1%
Firefox 4.0b9151.1%
Firefox 3.5.580.6%
Firefox 3.660.5%
Firefox 3.6.660.5%
Firefox 3.5.750.4%
Firefox 4.0b740.3%
Firefox 4.0b840.3%
Firefox 3.0.1920.2%
Firefox 3.0.820.2%
Firefox 3.520.2%
Firefox 3.5.220.2%
Firefox 2.0.0.2010.1%
Firefox 3.0.410.1%
Firefox 3.5.410.1%
Firefox 3.6.1210.1%
Firefox 3.6.310.1%
Firefox 3.6.8/Nutch-1.210.1%
Google Chrome 8.0.552.23720815.8%
Google Chrome 9.0.597.19151.1%
Google Chrome 9.0.597.4760.5%
Google Chrome 8.0.552.22440.3%
Google Chrome 9.0.570.020.2%
Google Chrome 10.0.634.010.1%
MSIE 8.0816.1%
MSIE 6.0413.1%
MSIE 7.0322.4%
Opera 9.80937.0%
Safari 525.13211.6%
Safari 530.17181.4%
Safari 533.19.450.4%
Safari 528.1610.1%
Unknown191.4%
Netscape 5.0141.1%
NetFront 3.230.2%
Mozilla 1.9.1.1610.1%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats