Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (19 min 43 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

2018/02/24

BrowserĐếm
Google Chrome 64.0.3282.1672429.3%
Google Chrome 62.4.3202.1542125.6%
Google Chrome 62.0.3202.9467.3%
Google Chrome 64.0.3282.18622.4%
Google Chrome 58.0.3029.11011.2%
Google Chrome 64.0.3282.13711.2%
Firefox 58.01417.1%
Safari 602.133.7%
Safari 604.133.7%
MSIE 10.011.2%
MSIE 8.011.2%
MSIE 9.011.2%
Konqueror 3.522.4%
Unknown11.2%
Opera 9.8011.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats