Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 7 hrs 9 min 49 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2018/02/20

BrowserĐếm
Safari 604.11131.4%
Safari 601.1.4625.7%
Safari 600.1.412.9%
Google Chrome 64.0.3282.167720.0%
Google Chrome 38.0.1025.16625.7%
Google Chrome 63.0.3239.13212.9%
Firefox 58.0514.3%
Firefox 52.012.9%
MSIE 8.012.9%
MSIE 9.012.9%
Netscape 5.012.9%
Unknown12.9%
Konqueror 3.512.9%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats