Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 6 min 19 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/07/26

BrowserĐếm
Google Chrome 59.0.3071.11511539.7%
Google Chrome 58.4.3029.1463813.1%
Google Chrome 55.4.2883.12041.4%
Google Chrome 58.0.3029.8320.7%
Google Chrome 55.0.2883.9110.3%
Firefox 54.011037.9%
MSIE 8.041.4%
MSIE 9.020.7%
MSIE 10.010.3%
Safari 602.120.7%
Safari 9537.5320.7%
Safari 53710.3%
Safari 537.35+10.3%
Unknown41.4%
Mozilla 11.010.3%
Opera 9.8010.3%
Netscape 5.010.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats