Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:08:53 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 01:08:53

2017/07/20

BrowserĐếm
Google Chrome 59.0.3071.1158831.1%
Google Chrome 58.4.3029.1443713.1%
Google Chrome 59.0.3071.125279.5%
Google Chrome 27.0.1430.0124.2%
Google Chrome 55.4.2883.12072.5%
Google Chrome 58.4.3029.14251.8%
Google Chrome 35.0.1916.11410.4%
Google Chrome 50.0.2661.8910.4%
Google Chrome 58.0.3029.11010.4%
Google Chrome 60.0.3112.7210.4%
Firefox 54.06021.2%
Firefox 15.0.162.1%
Firefox 52.051.8%
Opera 9.8082.8%
MSIE 6.051.8%
MSIE 10.010.4%
MSIE 8.010.4%
MSIE 9.010.4%
Unknown82.8%
Safari 9537.5331.1%
Safari 534.3010.4%
Safari 53710.4%
Safari 538.110.4%
Safari 7534.48.310.4%
Mozilla 11.010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats