Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 20 hrs 3 min 10 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/07/16

BrowserĐếm
Google Chrome 59.0.3071.1158532.1%
Google Chrome 58.4.3029.1422810.6%
Google Chrome 27.0.1430.0228.3%
Google Chrome 47.2.2526.123176.4%
Google Chrome 59.0.3071.125134.9%
Google Chrome 49.0.2623.10820.8%
Google Chrome 55.4.2883.12020.8%
Google Chrome 38.0.0.010.4%
Google Chrome 49.0.2623.11210.4%
Google Chrome 56.0.2924.8710.4%
Google Chrome 58.0.3029.11010.4%
Firefox 54.08331.3%
Firefox 28.010.4%
Firefox 45.010.4%
Unknown31.1%
MSIE 8.010.4%
MSIE 9.010.4%
Safari 534.3010.4%
Safari 602.3.1210.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats