Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 20 hrs 6 min 56 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/07/03

BrowserĐếm
Google Chrome 59.0.3071.11515642.7%
Google Chrome 58.4.3029.130308.2%
Google Chrome 57.4.2987.160246.6%
Google Chrome 55.4.2883.120102.7%
Google Chrome 50.3.2661.15061.6%
Google Chrome 59.0.3071.12530.8%
Google Chrome 30.0.0.020.5%
Google Chrome 28.0.1500.9410.3%
Google Chrome 39.0.2171.7110.3%
Google Chrome 51.0.2704.10610.3%
Google Chrome 55.0.2883.9110.3%
Google Chrome 58.0.3029.8310.3%
Firefox 54.09024.7%
Firefox 46.061.6%
Firefox 40.110.3%
Safari 538.1164.4%
Safari 534.3020.5%
Safari 602.120.5%
Safari 53710.3%
Safari 600.1.410.3%
Safari 601.110.3%
Safari 9537.5310.3%
Opera 12.1430.8%
MSIE 8.010.3%
MSIE 9.010.3%
Unknown10.3%
Konqueror 3.510.3%
Mozilla 11.010.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats