Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 04:43:20 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 04:43:20

2017/07/02

BrowserĐếm
Google Chrome 59.0.3071.1156621.3%
Google Chrome 58.4.3029.130309.7%
Google Chrome 55.4.2883.120227.1%
Google Chrome 39.0.2171.7131.0%
Google Chrome 46.0.2490.8620.6%
Google Chrome 34.0.1847.7610.3%
Google Chrome 41.0.2272.9610.3%
Google Chrome 44.2.2403.17510.3%
Google Chrome 45.0.2454.10110.3%
Google Chrome 51.0.2704.10310.3%
Google Chrome 56.0.2924.8710.3%
Google Chrome 58.0.3029.8310.3%
Google Chrome 59.0.3071.12510.3%
Firefox 54.010935.2%
Firefox 55.031.0%
Firefox 46.020.6%
Safari 534.303912.6%
Safari 538.182.6%
Safari 602.151.6%
Safari 534.3420.6%
Safari 533.110.3%
MSIE 10.020.6%
MSIE 7.020.6%
MSIE 9.010.3%
Unknown20.6%
Mozilla 11.020.6%
Opera 12.1410.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats