Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 22 hrs 20 min 1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/07/01

BrowserĐếm
Google Chrome 59.0.3071.1158732.5%
Google Chrome 58.4.3029.1302910.8%
Google Chrome 55.4.2883.120114.1%
Google Chrome 30.0.0.020.7%
Google Chrome 58.0.3029.8320.7%
Google Chrome 34.0.1847.13710.4%
Google Chrome 44.0.2403.13310.4%
Google Chrome 57.0.2987.13210.4%
Google Chrome 58.4.3029.12610.4%
Google Chrome 59.0.3071.8610.4%
Firefox 54.010137.7%
Firefox 46.041.5%
Firefox 44.010.4%
Safari 538.1114.1%
Safari 534.3031.1%
Safari 601.110.4%
Safari 602.110.4%
Unknown41.5%
Opera 12.1420.7%
MSIE 9.020.7%
Netscape 5.020.7%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats