Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 2 hrs 42 min 56 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/01/31

BrowserĐếm
Google Chrome 52.3.2743.1384032.0%
Google Chrome 55.0.2883.871612.8%
Google Chrome 56.0.2924.7664.8%
Google Chrome 54.4.2840.13621.6%
Google Chrome 38.0.2125.10210.8%
Google Chrome 45.0.2454.9310.8%
Google Chrome 50.0.2661.8910.8%
Google Chrome 55.0.2883.9110.8%
Safari 533.1118.8%
Safari 600.1.4108.0%
Safari 601.110.8%
Safari 602.110.8%
Firefox 51.02116.8%
Firefox 28.010.8%
MSIE 6.064.8%
MSIE 7.021.6%
Opera 9.8010.8%
Mozilla 11.010.8%
Unknown10.8%
Netscape 5.010.8%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats