Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 12 hrs 40 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/01/24

BrowserĐếm
Firefox 50.010049.0%
Google Chrome 55.0.2883.876029.4%
Google Chrome 55.0.2883.91115.4%
Google Chrome 28.0.1500.9442.0%
Google Chrome 30.0.0.042.0%
Google Chrome 54.4.2840.13642.0%
Google Chrome 51.0.2704.7921.0%
Google Chrome 38.0.2125.10210.5%
Google Chrome 41.0.2272.11910.5%
Google Chrome 44.0.2403.13310.5%
Google Chrome 54.0.2840.6810.5%
Safari 53721.0%
Safari 600.1.410.5%
Safari 601.110.5%
Safari 602.110.5%
Safari 9537.5310.5%
MSIE 9.042.0%
MSIE 10.010.5%
MSIE 7.010.5%
Opera 9.8031.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats