Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 22 hrs 40 min 13 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/01/21

BrowserĐếm
Google Chrome 54.4.2840.1366929.6%
Google Chrome 55.0.2883.873414.6%
Google Chrome 55.0.2883.91187.7%
Google Chrome 52.3.2743.13862.6%
Google Chrome 55.0.2883.9541.7%
Google Chrome 54.0.2840.6831.3%
Google Chrome 47.0.2526.10620.9%
Google Chrome 54.0.2840.7120.9%
Google Chrome 27.0.145310.4%
Google Chrome 28.0.1500.9410.4%
Google Chrome 51.0.2704.7910.4%
Google Chrome 54.0.2840.8510.4%
Google Chrome 55.11.2883.7510.4%
Google Chrome 56.0.2924.1810.4%
Firefox 50.07230.9%
Safari 534.3052.1%
Safari 600.1.431.3%
Safari 534.3420.9%
MSIE 6.031.3%
MSIE 7.020.9%
Unknown10.4%
Opera 9.8010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats