Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 20 hrs 46 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/01/18

BrowserĐếm
Google Chrome 55.0.2883.8710436.5%
Google Chrome 54.4.2840.1367827.4%
Google Chrome 55.0.2883.9551.8%
Google Chrome 52.3.2743.13841.4%
Google Chrome 55.0.2883.9120.7%
Google Chrome 28.0.1500.9410.4%
Google Chrome 44.0.2403.13310.4%
Google Chrome 51.0.2704.10310.4%
Google Chrome 51.0.2704.10610.4%
Google Chrome 52.0.2743.9810.4%
Google Chrome 53.0.2785.12410.4%
Google Chrome 53.0.2785.14310.4%
Firefox 50.06924.2%
Firefox 45.010.4%
MSIE 8.031.1%
MSIE 7.020.7%
Opera 9.8051.8%
Safari 600.1.420.7%
Safari 534.3010.4%
Safari 53710.4%
Mozilla 11.010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats