Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 10:11:48 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 10:11:48

2017/01/09

BrowserĐếm
Google Chrome 52.3.2743.1388029.9%
Google Chrome 55.0.2883.876925.7%
Google Chrome 55.0.2883.95228.2%
Google Chrome 54.0.2840.68186.7%
Google Chrome 55.0.2883.9183.0%
Google Chrome 43.0.2357.9331.1%
Google Chrome 49.0.2623.11231.1%
Google Chrome 38.0.1025.16620.7%
Google Chrome 44.0.2403.13320.7%
Google Chrome 54.3.2840.10320.7%
Google Chrome 28.0.1500.9410.4%
Google Chrome 44.2.2403.17510.4%
Google Chrome 50.3.2661.15010.4%
Google Chrome 51.0.2704.7910.4%
Google Chrome 51.3.2704.12610.4%
Google Chrome 53.0.2785.12410.4%
Google Chrome 54.4.2840.11610.4%
Firefox 50.03412.7%
Firefox 40.020.7%
Firefox 43.020.7%
Firefox 44.010.4%
Safari 602.141.5%
Safari 53720.7%
Unknown31.1%
MSIE 7.020.7%
Netscape 5.010.4%
Opera 9.8010.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats