Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 22:01:42 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 22:01:44

2017/01/03

BrowserĐếm
Google Chrome 49.0.2623.11211519.2%
Google Chrome 55.0.2883.958313.8%
Google Chrome 55.0.2883.876410.7%
Google Chrome 52.3.2743.138437.2%
Google Chrome 50.3.2661.150345.7%
Google Chrome 54.0.2840.68284.7%
Google Chrome 55.0.2883.9171.2%
Google Chrome 27.0.145320.3%
Google Chrome 34.0.1847.7620.3%
Google Chrome 42.0.0.010.2%
Google Chrome 45.0.2454.9310.2%
Google Chrome 46.0.2486.010.2%
Google Chrome 47.0.2526.11110.2%
Google Chrome 54.0.2840.8510.2%
Safari 534.3010818.0%
Safari 602.1284.7%
Safari 602.1.5020.3%
Safari 600.1.410.2%
Firefox 50.06310.5%
Firefox 34.040.7%
Firefox 40.010.2%
Unknown71.2%
Mozilla 11.010.2%
Mozilla 2.210.2%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats