Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 12 hrs 1 min 24 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2017/01/01

BrowserĐếm
Safari 534.3013940.2%
Safari 602.1195.5%
Safari 600.1.420.6%
Safari 533.110.3%
Safari 601.110.3%
Safari 9537.5310.3%
Google Chrome 50.3.2661.150298.4%
Google Chrome 55.0.2883.87246.9%
Google Chrome 52.3.2743.138185.2%
Google Chrome 49.0.2623.112133.8%
Google Chrome 54.0.2840.99113.2%
Google Chrome 55.0.2883.9572.0%
Google Chrome 55.0.2883.9161.7%
Google Chrome 54.0.2840.6830.9%
Google Chrome 43.0.2357.9310.3%
Google Chrome 44.0.2403.13310.3%
Google Chrome 51.0.2704.8110.3%
Google Chrome 54.0.2840.8510.3%
Firefox 50.04613.3%
Firefox 45.0133.8%
Firefox 34.020.6%
Firefox 42.010.3%
MSIE 7.041.2%
Unknown20.6%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats