Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:14:12 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 01:14:12

2015/12/30

BrowserĐếm
Google Chrome 47.0.2526.10613924.1%
Google Chrome 46.2.2490.9811119.2%
Google Chrome 47.0.2526.83325.5%
Google Chrome 38.0.1025.166142.4%
Google Chrome 31.0.1650.6571.2%
Google Chrome 46.2.2490.10261.0%
Google Chrome 43.0.2357.9330.5%
Google Chrome 30.0.0.020.3%
Google Chrome 30.0.1599.8220.3%
Google Chrome 45.0.2454.12220.3%
Google Chrome 49.0.2607.020.3%
Google Chrome 27.0.145310.2%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 33.0.0.010.2%
Google Chrome 34.0.1847.7610.2%
Google Chrome 36.0.1985.14410.2%
Google Chrome 45.2.2454.10910.2%
Google Chrome 46.0.2490.8610.2%
Google Chrome 49.0.2608.010.2%
Firefox 43.014224.6%
Firefox 42.050.9%
Firefox 44.040.7%
Firefox 33.020.3%
Firefox 34.020.3%
Firefox 35.010.2%
Mozilla 11.0356.1%
Safari 601.3.9122.1%
Safari 9537.5350.9%
Safari 8536.2530.5%
Safari 534.3020.3%
Safari 601.120.3%
Safari 7534.48.320.3%
Safari 533.110.2%
Safari 53710.2%
Safari 600.1.410.2%
Opera 9.80172.9%
Unknown101.7%
MSIE 10.010.2%
MSIE 6.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats