Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 21 hrs 5 min 14 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/29

BrowserĐếm
Google Chrome 47.0.2526.10613627.9%
Google Chrome 46.2.2490.988918.2%
Google Chrome 38.0.1025.166132.7%
Google Chrome 47.0.2526.83112.3%
Google Chrome 46.0.2490.8040.8%
Google Chrome 28.0.1500.9430.6%
Google Chrome 30.0.0.020.4%
Google Chrome 34.0.1847.7620.4%
Google Chrome 38.0.2125.10220.4%
Google Chrome 42.0.2307.220.4%
Google Chrome 43.0.2357.13420.4%
Google Chrome 46.2.2490.10220.4%
Google Chrome 49.0.2605.020.4%
Google Chrome 49.0.2606.020.4%
Google Chrome 34.0.1847.13710.2%
Google Chrome 36.0.1985.12510.2%
Google Chrome 36.0.1985.13510.2%
Google Chrome 36.0.1985.14710.2%
Google Chrome 43.0.2357.13210.2%
Google Chrome 43.0.2357.13610.2%
Google Chrome 43.0.2357.8110.2%
Google Chrome 44.0.2403.15510.2%
Google Chrome 45.0.2454.10110.2%
Google Chrome 45.2.2454.10910.2%
Google Chrome 49.0.2607.010.2%
Firefox 43.011323.2%
Firefox 44.051.0%
Firefox 34.040.8%
Firefox 42.030.6%
Firefox 33.020.4%
Firefox 41.020.4%
Firefox 37.010.2%
Safari 534.30102.0%
Safari 53771.4%
Safari 9537.5371.4%
Safari 533.120.4%
Safari 537.35+10.2%
Safari 537.3610.2%
Safari 601.3.910.2%
Safari 8536.2510.2%
Unknown153.1%
Opera 9.80132.7%
Mozilla 11.0122.5%
MSIE 10.040.8%
NetFront 4.210.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats