Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 14 hrs 53 min 3 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/27

BrowserĐếm
Firefox 43.035453.0%
Firefox 41.071.0%
Firefox 34.060.9%
Firefox 44.050.7%
Firefox 26.010.1%
Google Chrome 46.2.2490.9814221.3%
Google Chrome 47.0.2526.106598.8%
Google Chrome 46.2.2490.102131.9%
Google Chrome 47.0.2526.8391.3%
Google Chrome 46.0.2490.7620.3%
Google Chrome 30.0.0.010.1%
Google Chrome 30.0.1599.8210.1%
Google Chrome 34.0.1847.7610.1%
Google Chrome 43.0.2357.9310.1%
Google Chrome 44.2.2403.15510.1%
Google Chrome 45.0.2454.10110.1%
Google Chrome 45.0.2454.8410.1%
Google Chrome 45.2.2454.10910.1%
Google Chrome 47.0.2526.7310.1%
Google Chrome 47.0.2526.8010.1%
Google Chrome 49.0.2604.010.1%
Opera 9.80223.3%
Unknown142.1%
Mozilla 11.0121.8%
Safari 534.3020.3%
Safari 53720.3%
Safari 528.1610.1%
Safari 533.110.1%
Safari 533.410.1%
MSIE 7.020.3%
MSIE 9.020.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats