Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 20 hrs 44 min 18 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/25

BrowserĐếm
Firefox 43.020640.0%
Firefox 39.0275.2%
Firefox 44.071.4%
Firefox 34.040.8%
Firefox 38.030.6%
Firefox 42.010.2%
Google Chrome 46.2.2490.989518.4%
Google Chrome 47.0.2526.1069117.7%
Google Chrome 46.2.2490.102101.9%
Google Chrome 31.0.1650.6561.2%
Google Chrome 49.0.2602.051.0%
Google Chrome 46.0.2490.7630.6%
Google Chrome 47.0.2526.8330.6%
Google Chrome 46.0.2490.8620.4%
Google Chrome 46.4.2490.8020.4%
Google Chrome 49.0.2601.020.4%
Google Chrome 30.0.0.010.2%
Google Chrome 31.0.1650.6310.2%
Google Chrome 39.0.2171.7110.2%
Google Chrome 39.0.2171.9510.2%
Google Chrome 44.2.2403.17310.2%
Google Chrome 49.0.2603.010.2%
Safari 534.30112.1%
Safari 8536.2561.2%
Safari 600.1.420.4%
Safari 533.110.2%
Safari 534.3410.2%
Safari 601.110.2%
Safari 9537.5310.2%
Mozilla 11.051.0%
Opera 9.8051.0%
Netscape 4.020.4%
Netscape 5.020.4%
Unknown30.6%
MSIE 8.010.2%
MSIE 9.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats