Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (223 days 22 hrs 45 min 53 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/23

BrowserĐếm
Google Chrome 46.2.2490.9813735.6%
Google Chrome 47.0.2526.1065213.5%
Google Chrome 46.0.2490.76184.7%
Google Chrome 45.0.2454.101102.6%
Google Chrome 47.0.2526.7392.3%
Google Chrome 31.0.1650.6561.6%
Google Chrome 44.2.2403.17561.6%
Google Chrome 46.0.2490.8030.8%
Google Chrome 46.2.2490.10220.5%
Google Chrome 49.0.2600.020.5%
Google Chrome 28.0.1500.9410.3%
Google Chrome 36.0.1985.12710.3%
Google Chrome 36.0.1985.14310.3%
Google Chrome 38.0.2125.10210.3%
Google Chrome 40.0.2214.10910.3%
Google Chrome 42.0.2311.13510.3%
Google Chrome 46.0.2490.7110.3%
Google Chrome 46.2.2490.8610.3%
Google Chrome 47.0.2526.8310.3%
Google Chrome 9.0.59710.3%
Firefox 43.09324.2%
Firefox 34.041.0%
Firefox 33.020.5%
Firefox 39.010.3%
Safari 53782.1%
Safari 534.3020.5%
Safari 8536.2520.5%
Safari 533.110.3%
Safari 534.3410.3%
Netscape 5.071.8%
Mozilla 11.071.8%
Opera 9.8010.3%
Unknown10.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats