Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 3 hrs 21 min 14 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/22

BrowserĐếm
Google Chrome 47.0.2526.10622032.6%
Google Chrome 46.2.2490.9815923.6%
Google Chrome 43.0.2357.12160.9%
Google Chrome 47.0.2526.7360.9%
Google Chrome 49.0.2599.050.7%
Google Chrome 46.0.2490.7640.6%
Google Chrome 47.0.2526.8330.4%
Google Chrome 44.0.2403.13320.3%
Google Chrome 31.0.1650.6310.1%
Google Chrome 36.0.1985.14310.1%
Google Chrome 41.0.2272.8910.1%
Google Chrome 42.0.2311.13510.1%
Google Chrome 43.0.2357.14610.1%
Google Chrome 46.0.2490.8010.1%
Google Chrome 46.2.2490.10210.1%
Firefox 43.015723.3%
Firefox 34.060.9%
Firefox 44.050.7%
Firefox 33.020.3%
Firefox 41.010.1%
Firefox 8.0.110.1%
Opera 9.80385.6%
Netscape 5.0274.0%
Safari 537162.4%
Safari 420+20.3%
Safari 534.3020.3%
Safari 533.110.1%
Safari 600.1.410.1%
Safari 601.110.1%
Unknown20.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats