Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 01:20:34 (4 hrs 33 min 34 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — Thu, 02 Jan 2020 07:22:45

2015/12/21

BrowserĐếm
Google Chrome 47.0.2526.10620337.0%
Google Chrome 46.2.2490.989817.9%
Google Chrome 46.2.2490.102162.9%
Google Chrome 44.0.2403.13050.9%
Google Chrome 43.0.2357.8740.7%
Google Chrome 46.0.2490.7640.7%
Google Chrome 49.0.2598.030.5%
Google Chrome 36.0.1985.14420.4%
Google Chrome 44.2.2403.16310.2%
Google Chrome 46.0.2490.8610.2%
Google Chrome 47.0.2526.8310.2%
Firefox 43.09617.5%
Firefox 42.0142.6%
Firefox 33.081.5%
Firefox 34.040.7%
Firefox 29.010.2%
Opera 9.805510.0%
MSIE 10.0112.0%
MSIE 8.010.2%
Safari 9537.5330.5%
Safari 533.120.4%
Safari 420+10.2%
Safari 601.110.2%
Safari 8536.2510.2%
Mozilla 11.050.9%
Unknown40.7%
Netscape 5.030.5%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats