Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 15 hrs 14 min 15 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/20

BrowserĐếm
Google Chrome 47.0.2526.1069028.8%
Google Chrome 46.2.2490.984614.7%
Google Chrome 45.0.2454.9351.6%
Google Chrome 38.0.1025.16641.3%
Google Chrome 28.0.1500.9420.6%
Google Chrome 46.0.2490.7620.6%
Google Chrome 26.0.1410.7310.3%
Google Chrome 35.0.1916.12210.3%
Google Chrome 44.0.2403.10710.3%
Google Chrome 46.0.2490.8010.3%
Google Chrome 46.2.2490.10210.3%
Google Chrome 47.0.2526.8310.3%
Google Chrome 49.0.2598.010.3%
Firefox 43.04915.7%
Firefox 44.092.9%
Firefox 42.082.6%
Firefox 33.072.2%
Firefox 34.020.6%
Firefox 32.010.3%
Opera 9.803912.5%
Safari 534.3082.6%
Safari 53772.2%
Safari 601.172.2%
Mozilla 11.0154.8%
Unknown31.0%
NetFront 3.510.3%
MSIE 10.010.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats