Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 11 hrs 8 min 43 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/16

BrowserĐếm
Google Chrome 47.0.2526.8012523.6%
Google Chrome 46.0.2490.768816.6%
Google Chrome 46.2.2490.98448.3%
Google Chrome 41.0.2272.127275.1%
Google Chrome 46.2.2490.102193.6%
Google Chrome 31.0.1650.65163.0%
Google Chrome 47.0.2526.73112.1%
Google Chrome 27.0.1453.9491.7%
Google Chrome 47.0.2526.10681.5%
Google Chrome 30.0.0.030.6%
Google Chrome 44.0.2403.12530.6%
Google Chrome 45.0.2454.10130.6%
Google Chrome 46.0.2490.8030.6%
Google Chrome 49.0.2593.030.6%
Google Chrome 35.0.1916.13820.4%
Google Chrome 49.0.2594.020.4%
Google Chrome 32.0.1700.10710.2%
Firefox 42.012223.1%
Firefox 34.040.8%
Firefox 33.010.2%
Firefox 38.010.2%
Firefox 41.010.2%
Mozilla 11.0152.8%
Opera 9.80112.1%
Safari 53710.2%
Safari 600.1.410.2%
Safari 601.110.2%
Unknown20.4%
MSIE 10.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats