Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 11:59:27 (0 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 11:59:27

2015/12/13

BrowserĐếm
Firefox 42.015842.2%
Firefox 34.041.1%
Google Chrome 46.2.2490.984211.2%
Google Chrome 47.0.2526.80349.1%
Google Chrome 41.0.2272.127308.0%
Google Chrome 45.0.2454.93133.5%
Google Chrome 47.0.2526.83112.9%
Google Chrome 46.0.2490.8651.3%
Google Chrome 46.2.2490.10251.3%
Google Chrome 46.0.2490.7641.1%
Google Chrome 40.0.2214.11530.8%
Google Chrome 38.0.1025.16620.5%
Google Chrome 28.0.1500.9410.3%
Google Chrome 30.0.0.010.3%
Google Chrome 36.0.1985.14710.3%
Google Chrome 38.0.2125.10210.3%
Google Chrome 41.0.2228.010.3%
Google Chrome 44.0.2403.12510.3%
Google Chrome 46.0.2490.8010.3%
Google Chrome 47.0.2526.7310.3%
Google Chrome 49.0.2589.010.3%
Google Chrome 49.0.2590.010.3%
Safari 533.141.1%
Safari 53741.1%
Safari 534.3020.5%
Safari 600.1.420.5%
Safari 420+10.3%
Mozilla 11.0112.9%
Opera 9.80102.7%
Unknown82.1%
Netscape 5.071.9%
MSIE 10.020.5%
MSIE 5.510.3%
MSIE 9.010.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats