Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 7 hrs 6 min 32 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/08

BrowserĐếm
Google Chrome 46.2.2490.989820.8%
Google Chrome 47.0.2526.738618.3%
Google Chrome 30.0.0.0112.3%
Google Chrome 48.0.2564.2391.9%
Google Chrome 46.0.2490.7671.5%
Google Chrome 46.0.2490.8651.1%
Google Chrome 9.0.59740.8%
Google Chrome 44.0.2403.15520.4%
Google Chrome 42.0.2311.13510.2%
Google Chrome 44.0.2403.15710.2%
Google Chrome 46.0.2490.8010.2%
Firefox 42.012225.9%
Firefox 34.040.8%
Opera 9.80449.3%
Mozilla 11.0408.5%
Safari 534.30132.8%
Safari 601.130.6%
Safari 9537.5320.4%
Safari 535.110.2%
Safari 53710.2%
Unknown102.1%
MSIE 10.040.8%
MSIE 5.510.2%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats