Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 9 min 37 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/05

BrowserĐếm
Google Chrome 46.2.2490.987917.0%
Google Chrome 47.0.2526.73469.9%
Google Chrome 46.0.2490.86347.3%
Google Chrome 46.0.2490.76153.2%
Google Chrome 31.0.1650.6571.5%
Google Chrome 9.0.59730.6%
Google Chrome 39.0.2171.9910.2%
Google Chrome 45.0.2454.8410.2%
Google Chrome 45.0.2454.9410.2%
Google Chrome 46.0.2486.010.2%
Google Chrome 46.2.2490.9010.2%
Google Chrome 47.0.2526.7610.2%
Firefox 42.016435.3%
Firefox 34.020.4%
Firefox 25.010.2%
Firefox 39.010.2%
Mozilla 11.0418.8%
Opera 9.80306.5%
Safari 534.30143.0%
Safari 600.1.451.1%
Safari 53740.9%
Safari 601.130.6%
Safari 533.110.2%
Safari 534.2410.2%
Unknown51.1%
MSIE 10.010.2%
MSIE 5.510.2%
MSIE 8.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats