Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (221 days 10 hrs 2 min 27 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/12/03

BrowserĐếm
Google Chrome 46.2.2490.9813525.8%
Google Chrome 46.0.2490.866813.0%
Google Chrome 47.0.2526.73163.1%
Google Chrome 46.0.2490.7691.7%
Google Chrome 46.2.2490.9091.7%
Google Chrome 45.0.2454.10181.5%
Google Chrome 9.0.59730.6%
Google Chrome 38.0.1025.16620.4%
Google Chrome 44.2.2403.16320.4%
Google Chrome 44.2.2403.17320.4%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 30.0.1599.8210.2%
Google Chrome 45.0.2454.9410.2%
Firefox 42.019537.3%
Firefox 39.0265.0%
Firefox 37.010.2%
Firefox 41.010.2%
Safari 53740.8%
Safari 600.1.430.6%
Safari 9537.5330.6%
Safari 534.3010.2%
Mozilla 11.0101.9%
Opera 9.8091.7%
Unknown81.5%
MSIE 8.030.6%
MSIE 5.510.2%
Netscape 5.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats