Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (222 days 3 hrs 25 min 34 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/30

BrowserĐếm
Google Chrome 46.0.2490.8613424.7%
Google Chrome 46.2.2490.989116.8%
Google Chrome 46.0.2490.76234.2%
Google Chrome 36.0.1985.14940.7%
Google Chrome 46.0.2486.030.6%
Google Chrome 30.0.0.020.4%
Google Chrome 43.0.2357.9320.4%
Google Chrome 9.0.59720.4%
Google Chrome 28.0.1500.9410.2%
Google Chrome 30.0.1599.8210.2%
Google Chrome 43.0.2357.14610.2%
Google Chrome 46.0.2490.5210.2%
Firefox 42.020337.4%
Firefox 34.040.7%
Firefox 43.010.2%
Mozilla 11.0244.4%
Safari 534.30193.5%
Safari 533.410.2%
Safari 53710.2%
Unknown122.2%
Opera 9.80112.0%
MSIE 5.510.2%
MSIE 8.010.2%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats