Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — 20:06:33 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 20:06:33

2015/11/28

BrowserĐếm
Google Chrome 46.2.2490.987723.5%
Google Chrome 46.0.2490.86309.2%
Google Chrome 46.0.2490.76216.4%
Google Chrome 44.0.2403.10751.5%
Google Chrome 46.2.2490.9041.2%
Google Chrome 30.0.0.020.6%
Google Chrome 46.0.2490.7120.6%
Google Chrome 9.0.59720.6%
Google Chrome 30.0.1599.8210.3%
Google Chrome 31.0.1650.6510.3%
Google Chrome 43.0.2357.8110.3%
Google Chrome 44.0.2403.13310.3%
Google Chrome 45.0.2454.9410.3%
Firefox 42.012337.6%
Firefox 34.041.2%
Safari 534.3030.9%
Safari 537.35+30.9%
Safari 41320.6%
Safari 601.120.6%
Safari 535.20+10.3%
Safari 53710.3%
Safari 600.1.410.3%
Safari 8536.2510.3%
Safari 9537.5310.3%
Opera 9.80123.7%
Mozilla 11.0113.4%
MSIE 10.051.5%
MSIE 5.510.3%
MSIE 8.010.3%
Unknown61.8%
NetFront 4.110.3%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats