Trình duyệt

http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng

Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (220 days 20 hrs 53 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18

2015/11/26

BrowserĐếm
Google Chrome 46.0.2490.8615029.8%
Google Chrome 46.2.2490.967815.5%
Google Chrome 46.0.2490.76234.6%
Google Chrome 46.2.2490.98142.8%
Google Chrome 46.2.2490.90102.0%
Google Chrome 31.0.1650.6561.2%
Google Chrome 9.0.59740.8%
Google Chrome 32.0.1700.7610.2%
Google Chrome 43.0.2357.12410.2%
Google Chrome 44.0.2403.12510.2%
Google Chrome 44.2.2403.17510.2%
Google Chrome 45.2.2454.10910.2%
Google Chrome 48.0.2564.1010.2%
Firefox 42.017534.7%
Firefox 34.040.8%
Firefox 39.040.8%
Opera 9.8081.6%
Unknown71.4%
MSIE 10.030.6%
MSIE 8.030.6%
Safari 53720.4%
Safari 600.1.410.2%
Safari 8536.2510.2%
Mozilla 11.030.6%
Netscape 5.020.4%
Trình duyệt
 
Advertise with GoStats